Great Things TO'VE Done

MY TOOVS 0 views 0 comments 0 TOOVS shared

Sidi Kaouki Shared by 2 TOOVERS

25 images | 0 video's

ABOUT THIS TOOV

NL | EN

Sidi Kaouki is een klein en lekker overzichtelijk dorpje. Eén lange weg langs het strand met van alles één. Soms twee. Restaurantje, hotelletje, camping, marabout – waar een religieus leider is begraven- surfclub, hippiekolonie, vissers nederzetting, en een pleintje met eettentjes. En er wordt één groot nieuw hotel complex gebouwd en één nieuw wijkje met dure huizen voor Europeanen en Amerikanen. Zoals op dit moment op veel plekken in Marokko gebeurt.
Het politiebureau is voorbereid op de groei en huisvest permanent 6 beambten.
Sidi Kaouki ligt op ongeveer 30 kilometer van Essaouira en wordt door veel mensen aangedaan voor een dagtripje. De bus rijdt om het uur. Het dorpje is ook erg in trek bij surfers. De hoge lange golven zijn een van de beste van Marokko.
Het leven oogt hier heel ongecompliceerd. Vuilnis wordt gedumped in stalen vaten die door het hele dorp zijn neergezet. En als het te veel gaat stinken steekt iemand de fik erin. Na drie dagen aan het muurtje te hebben gestaan gedraagt onze zoon Max (7) zich al net als de dromedaris jongens. Hij zit naast hun op het muurtje en staart lange tijd oeverloos voor zich uit. Deze ondernemers zijn ook voorbereid op de toekomst, en wachten deze rustig af. Gezien de afname van dromedaris tochtjes over het strand schat ik de overcapaciteit in op ongeveer tweeduizend procent.
Er is wat er is en dat is nu goed.

---

Sidi Kaouki is a small village and easy to understand. One long road along the beach and there is of everything one. Sometimes two. Restaurant, hotel, camping, marabout - where a religious leader is buried- surf club, hippie colony, fishermen settlement, and a small square with places to eat. There is one big new hotel complex being build and one new neighborhood with expensive homes for Europeans and Americans. This is something happening at many places throughout Morocco at the moment.
The local police office is prepared for the growth with permanently 6 officials in the office
Sidi Kaouki is about 30 kilometers south of Essaouira and is visited by many people for a daytrip. The bus runs every hour. The village is also very popular with surfers. The high long waves are one of the best in Morocco.
Here life looks uncomplicated. Garbage is dumped in steel barrels placed throughout the village. And if the smell is too much they make a fire in it.
After three days at the small wall with the camper our son Max (7) is behaving just like the dromedaries boys. He is sitting next to them on the wall and stares endlessly for themselves. These entrepreneurs are also ready for the future, and are waiting patiently for it. After seen the number of dromedaries’ rides on the beach, I estimate the overcapacity in to about two thousand percent.
There is what there is and that is good for now.


COMMENTS (5)

You can place a comment anonymously or login

Karin says

30-01-2008 | 20:38

Mooie foto's weer! Max en Jinke zien er wat benauwd uit daar bovenop die kameel. Het was zeker erg hoog?

Lex says

31-01-2008 | 9:29

Vooral het opstaan en gaan liggen is een ware kermis attractie! Over een paar jaar moet je vast gordels om…

Jinke says

31-01-2008 | 19:16

Het is heel erg eng om op te staan dus het lijkt mij wel wat die gordels!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Karin says

31-01-2008 | 20:33

Oh nu zie ik het! Het is een Camelus Dromedarius...

dedruivenplukker says

3-02-2008 | 17:30

ja ja een camelus dromedarius......

Post a comment

INTERACT WITH THIS TOOV

THIS TOOV

Added on:
29 January 2008
Comments:
5
Views:
5910
Rating:
stars3
Tags:
kameel beach fisherman Sidi Kaouki surfing marabout dromedaris
Channels:
Leasure Time Travel
Shared by:
2 TOOVERS
Sign up | About TOOVS | Help | Terms & Privacy | Top of page Copyright © 2007 TOOVS ™