Great Things TO'VE Done

MY TOOVS 0 views 0 comments 0 TOOVS shared

Alberto's first bull.

Country:
Spain
Place:
Elda , N 38°28'-E 0°47'
Time:
1 December 2007, 23:00
Done by:
Lex
TOOVS similar and nearby:
9 TOOVS

Next TOOV:

25 images | 0 video's

ABOUT THIS TOOV

(First part in English, later part Dutch)

At the annual feria of Club Taurino of Elda, not only the local matador and hero Antonio El Renco, but also young toreros of the Escuela Taurina de Alicante get the chance to show their skills. Adrian, Alberto, Antonio and others travelled to Elda for their premiere. Although during a normal fight the rules and procedures are very strict - for example, the battle may take no longer than twenty minutes - the local feria is less regulated. It is a feast for bull-lovers. Members of the club range from toreros, picadores, bullfarmers, bookmakers, managers to fans. People eat and drink at the sand in the middle of the arena. Five young bulls may show how furious they are.
Antonio El Renco takes his muleta. The matador from Elda enjoys enormous respect. He directly dominates the arena. At a remarkable way he knows how to control the bull. (Where others hopelessly wave the muleta to get the attention of the bull.) El Renco gets the respect of the bull. Together they elate the audience with their passionate movements.
To know the exact right time the young bulls are at their best in the arena. Those are the minutes El Renco must lead the dance today and confirm his reputation. El Renco was there.
Then El Renco designates Alberto Madurga Nuñez. Once again the timing is perfect. The crowd gives way. Alberto (12 years old) enters the arena to join the bull. The bull comprehends. With an amazing self-confidence, as his attitude and completely relaxed left hand show, Alberto directs the bull among the muleta.
At most four minutes, in which Alberto imposes his will to the bull, are sufficient for the public’s Spanish hearts to inflame. Everyone sees the talent. He has got everything to be a great one. Everyone knows, Alberto himself not the least. From his second year on this is what he dreams of. He doesn’t sleep with teddybears but has a couple of bullhorns in his bed, as his father told. He has got the bulls in his veins.
For many men at the party this is the perfect opportunity to jump in to the arena. With much impetus and little elegancy they try to control the bull. Often, the muleta is just left behind in the sand while the owner takes off for a passionate sprint to the fence. The young bulls being relatively harmless form an irresistible chance for this Spaniards to be a torero for one day.
Incidentally, the young bulls were still able to hurt and bruise quite a number of men. The men most intoxicated were taken on the horns the most. Causes the escape of a bull to the second ring much commotion in the morning, later in the afternoon they are driven into the second ring on purpose as a practical joke. This leading to much hilarity.
Alberto knows he should better not enter the arena with several bulls dusting around at the same time. To his great annoyance he doesn’t get another chance to deal with a bull today. Yet he gets his applause for his first bullfight. Standing ovations and many oleo’s.

-------

Op het jaarfeest van de Club Taurino van Elda krijgen, naast de plaatselijke matador en held Antonio El Renco, jonge torero’s van de Escuela Taurina de Alicante de kans hun kunsten te vertonen. Adrian, Alberto en Antonio zijn afgereisd naar Elda voor hun vuurdoop. Hoewel tijdens een normaal gevecht de regels en procedures zeer streng worden nageleefd – het gevecht mag bijvoorbeeld niet langer dan twintig minuten duren- is het bij een lokaal feria minder geregeld. Het is een feest voor liefhebbers. De leden van de club variëren van toreros, picadores, stierenboeren, bookmakers, managers tot fans. Er wordt midden in de arena met zijn allen gegeten en gedronken. Vijf jonge stieren mogen laten zien hoe woest ze zijn.

Antonio El Renco pakt zijn muleta. De matador uit Elda geniet enorm veel respect. Direct beheerst hij de zandvloer (arena) en heeft hij controle over de gang van zaken. Op een onwaarschijnlijke manier weet hij de stier om zich heen te dirigeren. (Waar anderen hopeloos met de muleta lopen te zwaaien om ten minste de attentie van de stier te krijgen.) El Renco krijgt hiermee ook het respect van de stier. Vervolgens brengen ze samen het publiek in vervoering met beider gepassioneerde bewegingen.
Op exact het juiste moment weten waarop de jonge stieren hun beste momenten in de arena hebben. Dat zijn dé minuten dat El Renco vandaag de dans moet leiden en zijn reputatie moet bevestigen. El Renco was er.
Dan wijst El Renco op Alberto Madurgo Nunez. Ook nu weer is de timing perfect. Iedereen wijkt. Alberto (12 jaar oud) betreedt de arena en vervoegd zich met de stier. De stier begrijpt het. Met verbluffend veel zelfvertrouwen en geloof in zichzelf, getuige zijn houding en volledig ontspannen linkerhand, wordt de stier onder de muleta gedirigeerd.
Hooguit vier minuten, waarin Alberto de stier zijn wil oplegt, zijn voldoende om de Spaanse harten van het publiek te ontvlammen. Iedereen voelt het talent. Hij heeft alles om een grote te worden. Iedereen weet het, Alberto zelf ook dondersgoed. Vanaf zijn tweede jaar heeft hij dit gewild. Hij slaapt niet met knuffels maar heeft een paar stierenhoorns in zijn bed, zoals zijn vader vertelde. De stieren zitten in zijn bloed.
Voor veel mannen die op het feest zijn afgekomen is dit de uitgelezen mogelijkheid om in de arena te springen. Veelal onstuimig en met weinig tot geen élan wordt geprobeerd de stier onder controle te krijgen. Vaak blijft de muleta alleen achter in het zand en duikt de eigenaar na een gepassioneerde sprint over de omheining. De jonge stieren die relatief ongevaarlijk zijn vormen voor deze Spanjaarden een onweerstaanbare kans zich even torero te wanen.
Overigens waren de jonge stieren wel in staat een aantal mannen flink te verwonden en lelijke kneuzingen aan te brengen. Daarbij moet gezegd worden dat op het einde van de dag de meest benevelden verhoudingsgewijs het meest op de hoorns werden genomen. ’s Morgens deed de ontsnapping van een stier naar de tweede ring veel commotie ontstaan. Later op de middag worden ze bij wijze van grap expres de tweede ring in gedirigeerd. Dit leidt tot veel hilariteit.
Alberto weet dat hij beter niet in de arena kan komen nu er meerdere stieren tegelijk rond stuiven. Tot zijn grote ergernis krijgt hij vandaag geen kans meer zich met een stier te meten. Toch krijgt hij voor zijn eerste gevecht met de stier vandaag zijn applaus. Staande ovaties en veel olé’s.


COMMENTS (0)

You can place a comment anonymously or login

Post a comment

Sign up | About TOOVS | Help | Terms & Privacy | Top of page Copyright © 2007 TOOVS ™