Great Things TO'VE Done

MY TOOVS 0 views 0 comments 0 TOOVS shared

Blinde bijen en valse wespen

Zweefvlieg
Country:
Netherlands
Place:
Oude Willem , N 52°53'-W 6°18'
Time:
August, 2007
Done by:
boswachter
TOOVS similar and nearby:
316 TOOVS

Next TOOV:

4 images | 0 video's

ABOUT THIS TOOV

“Hebben jullie hier ook een zomerhuisje gehuurd? Daar ben je dan mooi klaar mee want het barst hier van de wespen en lekker buiten zitten is er dus niet bij.” Aan het woord is hier een forse en hevig bezwete man die ijverig en wild met zijn armen zwaaiend bezig is allerlei gestreepte en getijgerde insecten van zijn lijf te houden. Wij hebben Schoorl verruild voor een onderkomen voor een week in het mooie Drenthe waar het warm is en dientengevolge veel insecten zijn te bewonderen. Ik had allang gezien dat het hier onschuldige zweefvliegen betrof, maar daar was deze figuur kennelijk niet van op de hoogte. Ik stelde hem gerust en legde het verschil met de echte angeldragers geduldig uit. Hij bleek een snelle leerling te zijn en kwam later nog regelmatig even buurten om over deze insecten te praten.
Dat neemt echter niet weg dat ze door veel wandelaars regelmatig worden doodgemept, daar deze “loeders vuil kunnen steken”, maar niets is minder waar. Enige jaren geleden nog, tijdens een warme zomerdag renden honderden strandbezoekers volledig in paniek de duinen in omdat het aan het strand “wemelde van de wespen”. Het bleken echter totaal onschuldige zweefvliegen te zijn die slechts wat zout van de bezwete lichamen trachten op te nemen.
Zweefvliegen zijn “gewiekste” insecten zou je kunnen zeggen, door namelijk stekende angeldragers als wespen, bijen en hommels te imiteren worden ze minder snel als prooi gezien door mogelijke vijanden. Deze imitatie (in de biologie mimicry genoemd) is vaak verbijsterend. Sommige soorten lijken sprekend op wespen. Weer anderen zijn van enige afstand nauwelijks te onderscheiden van bijen, terwijl de zogenaamde wolzwevers weer gemakkelijk voor hommels kunnen doorgaan. Nochtans is het verschil echt wel te zien: Zo bezitten alle vliegen, dus ook deze fraaie zweefvliegen, één paar vleugels terwijl de vliesvleugeligen (bijen, wespen en hommels, de echte angeldragers dus) het met twee paar moeten doen. Daar komt nog bij dat vrijwel alle zweefvliegen deze twee vleugels schuin ten opzichte van hun achterlichaam plaatsen terwijl bij genoemde angeldragers de vleugels in de regel boven het achterlichaam worden samengevouwen. Zweefvliegen bezitten dus nooit een angel en missen bovendien de spreekwoordelijke “Wespentaille”. Wél kunnen ze perfect stil in de lucht hangen, waarbij het luide gezoem van hun vleugels duidelijk is te horen. Bij gevaar kiezen ze razendsnel een andere richting om daar weer vrijwel stil te blijven hangen. Sommige zweefvliegen als de blinde bij, de pendelzweefvlieg en enkele andere soorten zijn qua vliegsnelheid ongeveer te vergelijken met de libellen. Ze behoren absoluut tot de snelste insecten en zijn nagenoeg niet te benaderen. De meeste soorten zijn ongelooflijk sierlijk om te zien en bezitten de prachtigste kleuren (zie de foto’s.)
Zoals gezegd imiteren ze op waarlijk verbluffende wijze de echte angeldragers. Zo lijkt de “blinde bij” (zo genoemd omdat hij niet kan steken) vrijwel volmaakt op een honingbij, de pendelzweefvlieg op een wesp en sommige wolzwevers op hommels. Dieren die ooit door een wesp of bij zijn gestoken zullen het wel nalaten om een dergelijke zweefvlieg op hun menu te plaatsen. De meeste zweefvlieglarven leven van bladluizen anderen daarentegen van koeienstront (snuitzweefvlieg) en die van de blinde bij in sterk verontreinigd slootwater De larven van de prachtige hoornaarzweefvlieg echter leven in wespennesten (in het hol van de leeuw zou je kunnen zeggen) Zij leven daar van allerlei dode wespen en hun larven. Hoe het komt dat ze niet door de wespen worden aangevallen is vooralsnog een volledig raadsel. Jammer genoeg bezitten verreweg de meeste van deze schitterend gekleurde insecten geen Hollandse naam en dat maakt het vaak moeilijk om een wat begrijpelijk verhaal over deze dieren te houden. Maar wanneer je je met insecten gaat bezighouden zit je daar gewoon aan vast, het is niet anders.


COMMENTS (1)

You can place a comment anonymously or login

BOSS says

12-08-2007 | 11:09

Mooi, duidelijk en herkenbaar verhaal. Wij noemen de zweefvlieg altijd de "aardige wesp" of "lieve wesp".

Post a comment

INTERACT WITH THIS TOOV

THIS TOOV

Added on:
06 August 2007
Comments:
1
Views:
4774
Rating:
stars4
Tags:
insecten fauna netherlands Drenthe Insects
Channels:
Nature Leasure Time
316 TOOVS similar and nearby

Sign up | About TOOVS | Help | Terms & Privacy | Top of page Copyright © 2007 TOOVS ™