Great Things TO'VE Done

MY TOOVS 0 views 0 comments 0 TOOVS shared

Oud-Haerlem

Country:
Netherlands
Place:
Heemskerk , N 52°30'-W 4°41'
Time:
20 May 2007, 18:00
Done by:
jap
TOOVS similar and nearby:
318 TOOVS

Next TOOV:

6 images | 0 video's

ABOUT THIS TOOV

KASTEEL OUD HAERLEM

De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot omstreeks 1248. In dat jaar verkoopt graaf Willem II van Holland, gewezen Roomskoning (de vader van Floris V), samen met zijn broer Floris de hof te Heemskerk -Hoflant geheten- voor 760 pond aan de ridders Simon van Haarlem en Wouter van Egmond. De opheffing van dit domeinhof vormt de aanleiding tot het geheel versnipperen van het grondgebied van de curtis Hoflant.
In zeer korte tijd wordt er een reeks van kastelen gebouwd op deze gronden. Oud Haerlem, gebouwd in opdracht van Simon van Haerlem, is het meest dominerende kasteel.

Het kasteel wordt in 1351 na een langdurige belegering tijdens de zogenaamde Hoekse en Kabeljauwse twisten geheel verwoest en nimmer meer opgebouwd. Nog lang waren er wat restanten van de ruïne zichtbaar, maar verdwenen geheel in de negentiende eeuw.
De bouwmaterialen van de ruïne waren zeer gewild en zo vindt men in de gehele omgeving hier en daar nog wat gebouwen die opgemetseld zijn met de bakstenen van het voormalige kasteel.

In 1939 werd het relïef van de resten in het weiland opgemerkt door een kolonel van de luchtmacht. In datzelfde jaar pleegde Prof.Dr. J.G.N. Renaud zijn eerste archeologische onderzoek. Tot een grootschaliger onderzoek van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) kwam het pas in 1960, in samenwerking met de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (N.J.B.G). Tijdens dit archeologische onderzoek werd de voorburcht onderzocht door middel van proefsleuven en kleine vlakken. Bijzonder was de vondst van een hele groep keukengerei van Brons.

Oud Haerlem is uniek omdat het voor onderzoekers een ware tijdscapsule is. Het kasteel heeft net aan maar 100 jaar bestaan. Alle archeologische vondsten konden dus nauwkeurig gedateerd worden, zeker in de vroege jaren van de Nederlandse archeologie was dit een uitkomst.

Oud-Haerlem


COMMENTS (1)

You can place a comment anonymously or login

jap says

27-06-2007 | 21:48

Ter aanvulling:
Zoom je in op de Google kaart dan zie je heel goed de contouren van het oude kasteel in het landschap. Het kasteel had twee grachten met een tussenwal.

Post a comment

INTERACT WITH THIS TOOV

THIS TOOV

Added on:
27 June 2007
Comments:
1
Views:
4572
Rating:
stars3
Tags:
archeologie middeleeuwen oud-haerlem kasteel Heemskerk
Channels:
Culture HD & IJC dierbaarste plek Nature
318 TOOVS similar and nearby

Sign up | About TOOVS | Help | Terms & Privacy | Top of page Copyright © 2007 TOOVS ™